Uso de cookies

Esta web utiliza cookies para obtener datos estadísticos de la navegación de sus usuarios. Si continuas navegando, consideramos que aceptas su uso. Puedes ampliar esta información Aquí.
Aceptar


Actualitat

Un espai variat !Ple de sabors i novedades¡

Abril
2020

SORTEIG ABRIL 2020

BASES LEGALS

BASES LEGALS DE PARTICIPACIÓ EN EL SORTEIG DE CONSERVES FERRER 1. – EMPRESA ORGANITZADORA DE LA PROMOCIÓ L’empresa Conserves Ferrer, S.A. amb domicili Pl. Santa Anna Ctra. De Santpedor a Navarcles, km 4 08251 (Barcelona), Espanya i identificada amb el número A25024811 organitza el sorteig de tres lots de productes Ferrer d’àmbit nacional, desenvolupat a través de la xarxa social Instagram, exclusiu per usuaris residents a Espanya d’acord amb les indicacions mostrades a l’apartat de requeriments de participació. La finalitat d’aquest sorteig és premiar la finalitat dels seguidors de la marca. 2. – DATA D’INICI I DATA DE FINALITZACIÓ El sorteig s’iniciarà el dijous 9 d’abril del 2020 a les 11:00h, i acabarà el dimarts 14 d’abril del 2020 a les 22:00h. 3. – REQUISITS DE PARTICIPACIÓ I MECÀNICA DEL SORTEIG Els requisits de participació seran els següents:  Podran participar aquelles persones que siguin residents a Espanya i majors de 18 anys.  Només podran participar aquells usuaris que siguin titulars d’un compte d’Instagram.  Participació en aquest concurs implica l’obligatorietat per part del participant a seguir el comte de @conservesferrer, publicar una fotografia de com reutilitzar els envasos de vidre, etiquetar a @conservesferrer, utilitzar el #reutilitzaferrer i mencionar a dues amistats.  Els participants poden participar tantes vegades com prefereixin sempre que les mencions siguin a persones diferents. En cas contrari, es considerarà com a una única participació.  En cas de participar amb un compte privat, el/la participant haurà d’enviar una captura de la seva publicació per confirmar que està participant correctament. 4. – CONDICIONS DE PROMOCIÓ I PREMIS  El guanyador s’escollirà mitjançant la plataforma Sortea2 de forma aleatòria.  Hi haurà un guanyador que serà comunicat el dimecres 15 d’abril, mitjançant el compte d’Instagram de Conserves Ferrer.  El premi són tres lots de set productes de Conserves Ferrer. Aquest premi serà entregat a l’adreça personal que el guanyador ens indiqui. El premi no podrà ser bescanviat per diners en metàl•lic o per qualsevol altre premi, ni podrà ser objecte de canvi o alteració.  La celebració del sorteig, així com la concessió del premi, queden subjectes a la normativa fiscal vigent.  El territori geogràfic de l’enviament de la promoció és Espanya peninsular. 5. – DESQUALIFICACIONS I PENALITZACIONS Si s’evidencia que qualsevol dels participants no compleix amb els requisits exigits a les bases, o les dades proporcionades per participar no són vàlids, la seva participació es considerarà nul•la i quedarà automàticament exclòs del sorteig perdent tot el dret sobre els premis atorgats en virtut d’aquest. 6. – PUBLICACIONS DE COMENTARIS I OPINIONS No es permetran comentaris o opinions els quals el seu contingut es consideri inadequat, siguin ofensius, injuriosos o discriminatoris o que puguin vulnerar els drets a tercers. Tampoc es permetran comentaris contra un particular que vulnerin els principis a l’honor, la intimitat personal i familiar o la pròpia imatge. No ens responsabilitzem dels danys ocasionats pels comentaris que facin els participants del sorteig i que en qualsevol moment puguin ferir la sensibilitat d’altres participants. La participació en el sorteig, així com la publicació dels comentaris que es realitzin per part dels participants en les publicacions no podran vulnerar, sota cap concepte, les regles comunitàries d’Instagram ni les condicions d’ús d’Instagram. 7. – EXENORACIÓ DE RESPONSABILITAT A títol enunciatiu, però no limitatiu, no ens responsabilitzem de les possibles pèrdues, robatoris, retards o qualsevol altre circumstància imputable a tercers que puguin afectar al desenvolupament del present sorteig, així com tampoc ens responsabilitzem de l’ús que en faci l’usuari respecte el premi que obtingui d’aquest sorteig. No assumim la responsabilitat en casos de força major o en cas fortuït que puguin impedir la realització del sorteig o el gaudi total o parcial del premi. Instagram no patrocina, avala ni administra el mode d’aquest sorteig, ni està associat a aquest. L’usuari es desvincula totalment d’Instagram i és conscient que està proporcionant la seva informació a Conserves Ferrer, S.A. i no a Instagram. La informació proporcionada només s’utilitzarà per tramitar la participació del concursant i per comunicar-li el premi en cas de resultar guanyador. 8. – PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS De conformitat amb l’establert en el Reglament General de Protecció de Dades, cada participant amb l’acceptació d’aquestes bases legals dóna el consentiment que les seves dades personals siguin incorporats en un fitxer, titularitat d’aquesta, amb la finalitat de gestionar el sorteig, així com difondre i publicar els resultats i tramitar l’entrega del premi. L’informem que pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, suspensió, oposició, limitació del tractament, portabilitat, oblit i a no ser objecte de decisions individuals automatitzades mitjançant l’enviament d’un correu a protecciondatos@c-ferrer.com , adjuntant una copia d’un document identificatiu. 9. – CAMBIS I ACCEPTACIÓ Ens reservem el dret de modificar o ampliar aquestes bases promocionals, en la mesura que no perjudiqui els drets dels participants en el sorteig. El fet de participar en el sorteig implica que el participant accepta totalment les condicions d’aquestes bases legals. Així mateix, la participació en un sorteig d’aquesta naturalesa suposa l’acceptació de les normes de la xarxa social Instagram a través de la qual es desenvolupa el mateix. 10. – LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ Aquestes bases legals es regiran de conformitat amb la llei espanyola. Seran competents per resoldre qualsevol reclamació o controvèrsia que es pugui plantejar en relació amb la validesa, interpretació o compliment d’aquestes bases als jutjats i tribunals de la ciutat de residència dels participants.

Imatges i videos relacionats

Tornar al llistat de notícies

Mapa web | Termes i condicions d’ús | Conservas Ferrer, S.A. Reservats tots els drets ®